yayınlar Publications

Pala İrem  ,Kim Ungsoo (2019). A Scientific Research On An Ottoman Superstition: Do The Celadons Change Their Color When Touched By A Poıson ?. Social Sciences Studies Journal, 5(31), 1302-1313., Doi: 0.26449/sssj.1340

Tam metin: https://www.academia.edu/38842714/A_Scientific_Research_On_An_Ottoman_Superstition_Do_The_Celadons_Change_Their_Color_When_Touched_By_A_Poison

Pala İrem   (2019). İznik Çinilerinde Kullanılan Serbest Boşluk Doldurma Motifleri Ve Yeni Motif Önerisi Olarak Kelebek. The Journal of Social Sciences, 35(35), 347-357., Doi: 10.16990/SOBIDER.4871

Tam metin: https://www.academia.edu/39347564/Irem_pala_%C4%B0znik_%C3%87inilerinde_Kullan%C4%B1lan_Serbest_Bo%C5%9Fluk_Doldurma_Motifleri_Ve_Yeni_Motif_%C3%96nerisi_Olarak_Kelebek

 Pala İrem   (2019). Türk Çini Sanatı Tekniklerinden Lüsterin Günümüz Uygulamaları. Social Sciences Studies Journal, 5(30), 724-742., Doi: 10.26449/sssj.1276

Tam metin: https://www.academia.edu/38531651/T%C3%9CRK_%C3%87%C4%B0N%C4%B0_SANATI_TEKN%C4%B0KLER%C4%B0NDEN_L%C3%9CSTER%C4%B0N_G%C3%9CN%C3%9CM%C3%9CZ_UYGULAMALARI_CONTEMPORARY_PRACTICES_OF_LUSTER_ONE_OF_TRADITIONAL_TURKISH_CERAMICS_TECHNIQUES

Pala İrem   (2015). Bazı Belge ve Tanımlarla Çini Kelimesinin Değerlendirilmesi. YEDI(13), 11- 24.

Pala İrem   (2012). Applying The Clay Paste Luster Under Glaze. Ceramics Technical(34), 74-77.

Pala İrem   (2018). Türk Çini Sanatında Kullanılan Teknikler. 21. Yüzyılda Türk Sanatı Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyumu, 347-368.

Tam metin:

https://www.academia.edu/38300042/T%C3%BCrk_%C3%87ini_Sanat%C4%B1nda_Kullan%C4%B1lan_Teknikler

Pala İrem  ,Bardak Ayse Sema (2018). Türk Çini Sanatı Alanına Dair Sorunlar. 21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri, 323-332.

Tam metin:

https://www.academia.edu/38300074/T%C3%BCrk_%C3%87ini_Sanat%C4%B1_alan%C4%B1na_dair_sorunlar

Bilgen Muhammet,Pala İrem   (2017). Kastamonu Küre Hoca Şemseddin Camii Çinileri Ve Koruma Onarım Önerisi. 9. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri, 205-214.

Tam metin:

https://www.academia.edu/36491723/2017_KASTAMONU_K%C3%9CRE_HOCA_%C5%9EEMSEDD%C4%B0N_CAM%C4%B0%C4%B0_%C3%87%C4%B0N%C4%B0LER%C4%B0_VE_KORUMA_ONARIM_%C3%96NER%C4%B0S%C4%B0.pdf

Pala İrem   (2017). Kastamonu Küçüksu Çömlekçiliğinin Günümüzdeki Durumu Ve Kullanılan Caba Çamurunun Güncel Tasarımlarla Değerlendirilmesi. Uluslararası Tasköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Arastırmaları Sempozyumu, 2202-2221

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395908/2017_Kastamonu_K%C3%BC%C3%A7%C3%BCksu_%C3%87%C3%B6mlek%C3%A7ili%C4%9Fi_ve_Caba_%C3%87amurunun_G%C3%BCncel_Tasar%C4%B1mlarla_De%C4%9Ferlendirilmesi.pdf

Çetın Ayşe,Pala İrem (2013). The Tiles of Diyarbakir St Hosef Armenian Catholic Church Works of Conservation Restoration Project and Practicing. ECERS 13, 803

Tam metin:

https://www.academia.edu/38400253/The_tiles_of_Diyarbakir_St_Hosef_Armenian_Catholic_Church.pdf

Çizer İnayet Sevım,Pala İrem,Çalışkan Güneş Pınar (2013). Reduced Pigment Clay Paste Lusters Old Texts New Experiments. ECERS 13, 800

Pala İrem (2012). Geleneksel Türk Seramiğinin Belgelenmesinde Dijital Ortamların Kullanılması Ve Etkileri. VISUALIST2012, 645-654.

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395858/2012_Geleneksel_T%C3%BCrk_Serami%C4%9Finin_Belgelenmesinde_Dijital_Ortamlar%C4%B1n_Kullan%C4%B1lmas%C4%B1_ve_Etkileri.pdf

Pala İrem (2010). Sıraltı Lüster Denemelerinden Örnekler. Uluslararası Lüster Sempozyumu, sayfa numarası yok.

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395804/2010_S%C4%B1ralt%C4%B1_L%C3%BCster_Denemelerinden_%C3%96rnekler.pdf

Kılıç Atilla Cengiz, Özkan Ahmet Münir, Pala İrem (2006). Farklı Seramik Pişirim Tekniklerinden Bir Uygulama Örneğinin Sunumu. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 57-60.

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395743/2006_Farkl%C4%B1_Seramik_Pi%C5%9Firim_Tekniklerinden_Bir_Uygulama_%C3%96rne%C4%9Finin_Sunumu.pdf

Pala İrem (2006). Osmanlı Dönemi İznik Fritli Çamuru Ile Tebrizli Ustaların Fritli Çamuru Arasındaki İlişkiye Dair Belgeler. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 313- 317.

Tam metin:

https://www.academia.edu/4569099/Osmanl%C4%B1_D%C3%B6nemi_%C4%B0znik_fritli_%C3%A7amuru_ile_tebrizli_firitli_%C3%A7amuru_aras%C4%B1ndaki_ili%C5%9Fkiye_dair_belgeler

Kılıç Atilla Cengiz, Pala İrem   (2006). Yüksek Oranda Kuvars Içeren Bünyelerin Sekillendirilmesine Yönelik Denemeler. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 643- 646.

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395765/2006_Y%C3%BCksek_Oranda_Kuvars_Bar%C4%B1nd%C4%B1ran_%C3%87ini_B%C3%BCnyelerin_%C5%9Eekillendirilmesine_Y%C3%B6nelik_Denemeler.pdf

Pala İrem (2006). Ege Bölgesi Geleneksel Çömlekçilikte Kullanılan Pişirim Teknikleri. 6. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 580-585.

Tam metin:

https://www.academia.edu/4568454/Ege_B%C3%B6lgesi_nde_Geleneksel_%C3%87%C3%B6mlek%C3%A7ilikte_Kullan%C4%B1lan_Pi%C5%9Firim_Teknikleri

Pala İrem (2011)  REFLETS REFLECTIONS Luster Pottery, Bölüm adı:(Irem Çalısıcı Pala’nın üretim tekniginin anlatımı), Dialogue Ceramique, Manufacture d’histories 2 ponts, Editör:Presset Claude Albana, Hynes Magali, Haudum Eva, Sayfa Sayısı 72, ISBN:978-2-8399- 0996-9, Ingilizce

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395870/2012_Lustre_Pottery_-reflets-_Irem_Calisici_Pala.pdf

Pala Irem, (2011)  Türk Kahvesi Kitabı, Bölüm adı:(Osmanlı Dönemi Saray Mutfagında Kahve Sunumunda Kullanılan Pismis Toprak Formları) Kitabevi Yayınları, Istanbul, Editör:Naskali Gürsoy Emine, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 598, ISBN:9786055397104, Türkçe

Pala Irem, (2011)  Kahve Kırk Yıllık Hatırın Kitabı, Bölüm adı:(Osmanlı Döneminde Sarayda Kahve Sunumunda Kullanılan Pismis Toprak Formlar) Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, Editör:Naskali Gürsoy Emine, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 225, ISBN:9789750821578, Türkçe

Pala İrem   (2012). Osmanlı Sarayında Dinin ve Bazı Inançların Etkisiyle Pişmiş Toprak Yiyecek Eşyası Kullanımı. Acta Turcica(7), 34-50.

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395886/The_Influence_of_Religion_and_Other_Beliefs_on_The_Usage_of_Ceramic_Tableware_at_the_Ottoman_Palace

Pala İrem   (2011). Muğla Esenköy Dont de Kullanılan Çömlekçi Çarkı. 1. Sanat Ve Tasarım Egitimi Sempozyumu, 318-322.

Tam metin:

https://www.academia.edu/4568462/Mu%C4%9Fla_Esenk%C3%B6y_dont_de_kullan%C4%B1lan_%C3%A7%C3%B6mlek%C3%A7i_%C3%A7ark%C4%B1

Pala İrem   (2009). Osmanlı Imparatorlugu Saray Mutfagında Kullanılan Bazı Pismis Toprak Kap Adları. 10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 323-335.

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395784/2009_Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Funda_Saray_Mutfa%C4%9F%C4%B1nda_Kullan%C4%B1lan_Baz%C4%B1_Pi%C5%9Fmi%C5%9F_Toprak_Kap_Adlar%C4%B1.pdf

Kılıç Atilla Cengız,Pala İrem   (2005). Iznik Fritli Çinilerinin Teknolojisinin Araştırılması. EBILTEM Teknoloji, Yenilik ve Girisim Sermayesi Günleri + Proje Pazarı(0), 231

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395717/2005_%C4%B0znik_Fritli_%C3%87inilerinin_Teknolojisinin_Ara%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1.pdf

Çetin Ayşe,Pala İrem   (2003). Restorasyon Amaçlı Pismis Toprak Bezeme Yapı Malzemesinin Seri Üretimi. EBILTEM Proje Pazarı(0), 84

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395689/2003_Restorasyon_Ama%C3%A7l%C4%B1_Pi%C5%9Fmi%C5%9F_Toprak_Yap%C4%B1_Malzemesinin_Seri_%C3%9Cretimi.pdf

Öznur Aydın, Irem Pala (2005). İzmir de Bulunan Transfer Baskılı John Moyr Smith Seramikleri. Collection (20), 22-25.

Tam metin:

https://www.academia.edu/36395708/2005_%C4%B0zmir_de_Bulunan_Transfer_Bask%C4%B1l%C4%B1_John_Moyr_Smith_Seramikleri.pdf